Členovia klubu

predseda veterán klubu, Telefón: +421903275172, Email: ogar69972@gmail.com  
podpredseda veterán klubu, klubový fotograf, Telefón: +421 911 817 507, Email: matriozo@centrum.sk
správca webu, Telefón: +421 903 476 848 Email: lubovida@gmail.com
člen klubu, Telefón: +421 915 664 007, Email: pstefanec@yahoo.com  
člen klubu, Telefón: +421 907 165 602, Email: vlado.bobok@centrum.sk  
člen klubu, Telefón: +421 903 405 281,                 +421 905 435 477, Email:
člen klubu, Telefón: +421 911 700 838, Email:
člen klubu, Telefón: +421 908 711 198, Email:  
člen klubu, Telefón: +421 907 606 895, Email:
člen klubu, Telefón: +421 911 773 639, Email:  stefanecv@yahoo.com
člen klubu, Telefón: +421 905 759 210, Email: romankopec@centrum.sk
člen klubu, telefon :  0903 138 598, email   :  vladimir.opatik@zoznam.sk
člen klubu, Telefón: +421 902 316 431, Email:
člen klubu, Telefón: +421 917 240 680, Email:  
  Telefón: +421 905 253 112
člen klubu, Telefón: +421 917 142 610
člen klubu, Telefón: +421 907 160 601