Skútr klub Čezeta v Prievidzi

miesto noclahu čezetárov pod vodou:

video     foto

skutr klub CZ v Prievidzi