Staršie schôdze

  

30.8.2004

Schôdza sa konala v letnom období po výjazde na motorkách v Trenčianskej Teplej, časti Dobrá...

prítomní : Vida ,Bobok ,Ondrejka J.,Ondrejka M.,Hudeček ,Balážik

 

Schôdza 30.8.2004 v Dobrej